آدرس : مازندران، نوشهر،

اجاره واحد مسکونی در نوشهر

اجاره یک واحد مسکونی ۱۱۰ متری ، دو واحدی ، ۵ میلیون پیش و ۶۰۰۰۰۰ تومان اجاره

اجاره آپارتمان در شهر نوشهر

فروخته شد