آدرس : مازندران، نوشهر، نوشهر

زمین در نوشهر

املاک موسوی، زمین ۳۰۵ متری ، با امکانات کامل

خرید زمین ۳۰۰ متری در نوشهر

فروخته شد