نوع سند : سند دار
آدرس : مازندران، چالوس،

آپارتمان در چالوس

فروش آپارتمان ۶۰ متری سند دار ، دارای برق و گاز مستقل

خرید آپارتمان سنددار در چالوس

فروخته شد