وام بانکي : ندارد
آدرس : مازندران، رویان، محدوده رویان

خرید زمین کشاورزی در رویان

نقد مشاور املاک موسوی: خرید زمین کشاورزی از دیرباز برای کشت محصول و از طرفی سرمایه گذاری مورد استقبال سرمایه گذاران بوده است، این ملک دارای عبور کشاورزی میباشد که قابلیت خرید عبور ۵ متری را دارد و دارای قطعات ۲۰۰۰ متری و ۵۰۰۰ متری بصورت جدای از هم و بصورت یکجا بفروش میرسد، این ملک در زیر شهرک برند و معروف مهرگان در منطقه برند چای باغ واقع شده است

خرید زمین کشاورزی در شمال