نوع سند : منگوله دار
آدرس : مازندران، نوشهر، محدوده نوشهر

زمین در محدوده شهری
املاک موسوی، مشاوره رایگان ملکی؛ ۳۳۳ متر مربع زمین ، سند دار ، با بر ۱۰ متر

خرید زمین در نوشهر

فروخته شد