آدرس : مازندران، کلاردشت، شهر کلاردشت

خرید زمین در کلاردشت
زمین واقع در کلاردشت ، ۵۰۰ متر

خرید زمین شمال

فروخته شد