آدرس : مازندران، رویان، محدوده سی سنگان

زمین ۱۴۰ متری در رویان

املاک موسوی، زمین ۱۴۰ متری

خرید زمین متراژ پایین در رویان

فروخته شد