نوع سند : سند دار
آدرس : مازندران، رویان، محدوده سی سنگان

فروش زمین هکتاری در نوشهر

املاک موسوی، زمین هکتاری با سند ، ۱۵ هکتار

خرید زمین ۱۵ هکتاری

فروخته شد