آدرس : مازندران، نوشهر،

اجاره آپارتمان در نوشهر

آپارتمان اجاره ای ۱۰۰ متری ، تازه ساخت ، طبقه دوم ، ۲۰ میلیون پیش و ۵۰۰۰۰۰ تومان اجاره ماهانه

اجاره آپارتمان نوساز در نوشهر

فروخته شد