زمین
کد ملک : 09

زمین

65000000 تومان
منطقه : محدوده رویان
فروش ملک
170متر زمین
متر زیر بنا
محدوده رویان